Albumi i ramovi    
Sačuvajte svoje uspomene u albumima i ramovima "Hofmann".
Širok izbor modela, moderan i raznolik dizajn učiniće da svako nađe nešto po svom ukusu.