Papiri    
Naša firma je distributer fotokopir papira vrhunskog kvaliteta poznatih proizvođača SOPORCEL i STORA ENSO. Odlične tehničke karakteristike ovih papira omogućuju besprekoran rad Vaših aparata i uštede kroz manju potrošnju tonera i smanjeno habanje potrošnih delova. Osim formatiranih papira (A4, A3, SR A3) kod nas možete nabaviti i papir u rolnama za fotokopire širokog formata i ink jet plotere.

Izaberite proizvođača:
Fotokopir papir Discovery 70 gr
Fotokopir papir Discovery 75 gr
Fotokopir papir Navigator 80 gr
Fotokopir papir Navigator 100 gr
Fotokopir papir Navigator 160 gr
Rolna PPC Navigator 80 gr